Save the Pollinators – Bin & Pollinatörer – The Perfect World Foundation
SAVE THE POLLINATORS

Försvinner pollinatörerna, dör vi människor av näringsbrist

Fåglar, fladdermöss, bin, fjärilar, skalbaggar och små däggdjur som pollinerar växter, förser oss med var tredje bit mat vi äter. Dessa pollinatörer upprätthåller våra ekosystem och förser oss med naturresurser genom att hjälpa växter att fortplanta sig. Över hela världen flyger våra små pollinatörer runt dag och natt, de bär med sig pollen från växt till växt, och säkerställer vår tillgång till mat. Pollinatörerna är en avgörande del av naturen och de ekosystem som vi är beroende av för vår överlevnad.

Bekämpningsmedel, klimatförändringar och monokultur (när man bara odlar ett växtslag åt gången) tros vara de mest troliga anledningarna till minskning av pollinatörspopulationen, när allt fler insektsarter dör ut. Extra skrämmande är det att det är svårt att se vad som händer, innan det redan kan vara för sent. Det är omöjligt att räkna insekter på samma sätt som vi kan räkna antalet elefanter. Men vi kommer att märka när de är borta och vi lider brist på växtbaserade livsmedel. Förutom det faktum att vi människor, och andra däggdjur som är allätare och växtätare, kommer att drabbas hårt av en minskning av insekter, kommer det också att påverka alla djur som har insekter som sin primära näringskälla. Vissa blommande växter lever också i nära symbios med specifika pollinatörer, vilket innebär att om dessa insekter dör ut så kommer också dessa växter att försvinna.

1/3

en av tre bitar
mat du äter har
en pollinatör
varit delaktig i
4

om pollinatörerna dör ut,
kommer mänskligheten
överleva endast 4 år innan
vi dör av näringsbrist
6

beståndet av
flygande insekter
minskar världen över
årligen med 6%

Honungsbin och Elefanter

Våra insamlingar och donationer till förmån för pollinatörer stödjer bland annat ett biodlingsprojekt i Sydafrika. Konflikten mellan elefanter och jordbrukare, orsakad av att elefanter passerar genom odlade fält och förstör jordbrukarnas grödor och försörjning, har eskalerat i Afrika. Projektet syftar till att utbilda jordbrukare till biodlare. Och bikuporna placera ut på strategiska platser för att skapa ”bikupestängslen” som leder bort elefanter från deras jordbruksmarker – för det är faktiskt så att elefanter är rädda för bin. Biodlingsprojektet har lugnat ner konflikten mellan jordbrukare och elefanter och minskat förstörelsen av odlade grödor, och dessutom har man nu honung att sälja. Bikupestängslen skyddar också livsmiljöer som skogar och träd från vandrande elefanters framfart, vilket minskar risken för ökenspridning, plus att träd mycket effektivt absorberar atmosfärisk koldioxid (CO2).

The Perfect World på fältstudie hos biodlare i Zimbabwe

Skolprojekt – Save the Queen

Save the Queen är The Perfect World Foundations skolprojekt. I detta projekt har vi tillsammans med Botaniska Trädgården i Göteborg sammanställt utbildningsmaterial som ska lära barn (och vuxna) om pollinatörer, deras betydelse, och vad vi alla kan göra för att hjälpa dem. The Perfect World-representanter från projektet besöker skolor och pratar med eleverna om hur viktiga insekter är för oss alla. Och för att på ett kreativt och lekfullt sätt öka elevernas kunskap om pollinatörer, bjudit in barnen till en tävling om att bygga det bästa och vackraste insektshotellet.

Bygg ett eget insektshotell

För att skap ett hem för bin och andra insekter behöver du inte mycket – bara en bit trä och en borrmaskin. Borra 10 cm djupa hål i olika storlekar, Ø 5–15 mm. Du kan också binda ihop en bunt bamburör.

En gammal lastpall är en perfekt ram för att skapa ett helt ”kvarter” av insektshotell. Skapa mindre sektioner med t.ex. trälådor, som du fyller med mossa, pinnar, kottar, håliga tegelstenar, ull och bamburör. Täck över de fyllda lådorna med hönsnät, sen är det bara att njuta av en ökad biologisk mångfald i din trädgård.

Precis som oss behöver pollinatörer ha tillgång till vatten för att frodas. Placera en grund skål/fat med vatten i din trädgård, fyll den med stenar, snäckskal eller kulor för insekterna att landa på när de ska dricka.

Vad du kan göra…

Det är ganska lätt att hjälpa våra pollinatörer, här är några exempel.

  • Använd insektsvänliga bekämpningsmedel i din trädgård.
  • Plantera blommande växter som blommar under långa perioder, det ge massor av nektar – mat till pollinatörerna.
  • Välj ekologisk och lokalt odlad mat, i den mån det är möjligt för dig. Detta minskar användningen av bekämpningsmedel och utsläpp från transport.
  • Låt delar av din trädgård växa och blomma fritt. Insekter älskar orörda ”naturliga” platser.
  • Bygg ett insekthotell till din trädgård eller balkong, se till att det finns blommande växter och vatten i närheten, så hjälper du pollinatörer med både mat och dricka… och bostad.

Du kan också köpa en Bee the Change T-shirt eller en Bee Kind T-shirt i vår webbshop, för att supporta våra kampanjer om bin och pollinatörer. Bli månadsgivare och stötta vårt arbete med djur och natur varje månad, eller ge en gåva. Donationer och företagssponsring är avgörande för att vi ska ha möjlighet att fortsätta vårt arbete med att sprida kunskap om våra livsviktiga pollinatörer.

Med oss kan du Volontärresa och få möjligheten att uppleva djurbevarandeprojekt runtom i världen.

THE PERFECT WORLD NYHETER