Organisation – The Perfect World Foundation

The Perfect World Foundation

The Perfect World Foundation är en svenskgrundad ideell organisation som arbetar med vilda djur och natur i kris, världen över. Genom att öka kunskap och sprida medvetenhet vill vi skapa mod och förutsättningar för förändring, ett steg i taget. Vår tydliga mission är att rädda världen.

90-konto och Giva Sverige
The Perfect World Foundation innehar 90-konto genom Svensk Insamlingskontroll som är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. Vidare är organisationen medlem i Giva Sverige (tidigare FRII) som arbetar för etisk, professionell och transparent insamling av gåvor.

     

THE PERFECT WORLD NYHETER