Ge en gåva med Swish – The Perfect World Foundation

GE EN GÅVA MED SWISH

Din gåva, stor som liten, är av stor betydelse för vårt arbete med att sprida kunskap om djur och natur i kris. Med din gåva kan The Perfect World Foundation bland annat bidra med ekonomiskt stöd till bevarande- och räddningsprojekt för utrotningshotade djur världen över, kämpa för plastfria hav eller plantera träd som skapar nya livsmiljöer och motverkar klimatförändringarna.

På vårt Swish-nummer 90 03 880 kan du skänka en gåva av valfri summa.

Vårt arbete är 100% beroende av donationer. Med ditt stöd kan vi göra mer!

THE PERFECT WORLD NYHETER