Kenny Mattssons engagemang bidrar till bevarandet av gorillor – The Perfect World Foundation

Kenny Mattssons engagemang bidrar till bevarandet av gorillor

Sedan 2021 har försäljningen av kaffe hos Kennys Gelato AB bidragit till The Perfect World Foundations arbete för att rädda gorillan. Tack vare Kenny Mattssons insamlingsinitiativ kan nu ytterligare en donation, denna gång på 18 255 kronor, ske till stöd för gorillan.

Gorillor är inte bara fascinerande djur; de är också våra nära släktingar. Men gorillorna står inför flera hot, däribland skogsskövling, snaror och tjuvjakt, samt brytning av viss malm som används i elektronik. Tack vare engagemanget från personer som Kenny Mattsson kan The Perfect World Foundation fortsätta sitt viktiga arbete för att skydda gorillorna och deras livsmiljöer.

Gorillaprojekt ingår i The Perfect World Foundations project, “Biodiversity 500”.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna om vårt arbete, våra evenemang och exklusiva erbjudanden från våra sponsorer
Din gåva, stor som liten, är av stor betydelse för vårt arbete med att sprida kunskap om djur och natur i kris.

STÖD OSS

THE PERFECT WORLD NYHETER