TPWF räddar vilda djur och natur i kris
Project Wildlife-SE
BIOLOGISK MÅNGFALD
PROJECT WILDLIFE
PROJECT WILDLIFE

VAD VI GÖR

The Perfect World Foundations fokus sträcker sig från att stödja organisationer och gräsrotsprojekt ute på fältet för att hjälpa enskilda djur och arter, till att skapa egna projekt och stödja andra organisationer med fokus på klimat, tjuvjakt, handel med vilda djur, utbildning, trädplantering, sanering av plast och spöknät från haven, etc. Vi fokuserar på att hitta och stödja lösningar på orsaken till problemen. Vi tror på vikten av att samarbeta med likasinnade och andra organisationer för att skapa största möjliga effekt.

VILDA DJUR I KRIS

PROJECT WILDLIFE

PROJECT WILDLIFE syftar till att bevara allt liv på jorden. Den biologiska mångfalden minskar snabbare än någonsin tidigare i mänsklighetens historia, och idag hotas över 1 miljon arter av utrotning. The Perfect World Foundation arbetar för att rädda den biologiska mångfalden genom att stödja gräsrotsprojekt ute på fältet, där vi hjälper enskilda djur och arter. Vi driver även egna projekt och samarbetar med andra organisationer.

ÅTERPLANTERA SKOG

ATTENBOROUGH FOREST

Attenborough Forest är The Perfect World Foundations globala trädplanteringsinitiativ där vi återplanterar planetens viktiga skogar och skapar livsmiljöer för insekter, fåglar och djur, samt motverkar klimatförändringarna. Att återplantera regnskog, mangroveskog samt bevara befintlig skog, gynnar ekosystem och deras biologiska mångfald. Dessutom bidrar projektet till att öka kunskap, arbete och mat till lokalsamhällen.

RÄDDA HAVEN

PROJECT OCEAN

Project Ocean syftar till att bevara den marina miljön och bidra till att säkerställa hälsosamma hav. Haven är jordens livlina, utgör ca: 70% av jordens yta och spelar en avgörande roll i att upprätthålla den globala ekologiska balansen. Men dessa värdefulla ekosystem är under allvarliga hot på grund av människans påverkan som föroreningar, klimatförändringar och spöknät och andra förlorade fiskeredskap. Project Ocean är ett omfattande initiativ som inkluderar 10 åtgärdspunkter för att rädda planetens viktiga hav.

The Conservationist of the year

THE PERFECT WORLD FOUNDATION AWARD

The Perfect World Foundation Award delas årligen ut, tillsammans med titeln ”The Conservationist of the year” till en person som har bidragit betydande genom att öka den globala medvetenheten och kunskapen om vikten av att skydda vår planets vilda djur, natur och biologiska mångfald. Kristallstatyetten ”The Fragile Rhino’” symboliserar de vilda djuren, naturens och den biologiska mångfaldens sårbarhet. Handgjord av Kosta Boda, ett företag med anor från 1742, betonar priset hotet om djurens utrotning.

THE PERFECT WORLD NYHETER