PROJECT WILDLIFE
Project Wildlife-SE
PROJECT WILDLIFE
PROJECT WILDLIFE
PROJECT WILDLIFE

PROJECT WILDLIFE – allt liv på jorden

Biologisk mångfald innebär den otroliga variationen av livsformer, arter och ekosystem som lever på vår planet. Det inkluderar allt från mikroskopiska organismer i jorden till majestätiska rovdjur i skogarna, från koralrev i våra hav till träd och växter i regnskogarna. Varje art och funktion inom ett ekosystem har en specifik roll att spela. När en art försvinner eller en funktion ändras, påverkar det hela ekosystemet. En sund biologisk mångfald säkerställer stabila och fungerande ekosystem som tillhandahåller syre, ren luft, rent vatten och reglerar klimatet.

Blue bucket

PROJECT WILDLIFE – allt liv på jorden

Biologisk mångfald innebär den otroliga variationen av livsformer, arter och ekosystem som lever på vår planet. Det inkluderar allt från mikroskopiska organismer i jorden till majestätiska rovdjur i skogarna, från koralrev i våra hav till träd och växter i regnskogarna. Varje art och funktion inom ett ekosystem har en specifik roll att spela. När en art försvinner eller en funktion ändras, påverkar det hela ekosystemet. En sund biologisk mångfald säkerställer stabila och fungerande ekosystem som tillhandahåller syre, ren luft, rent vatten och reglerar klimatet.

DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN MINSKAR SNABBARE ÄN NÅGONSIN TIDIGARE I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA. JUST NU HOTAS ÖVER 1 MILJON ARTER AV UTROTNING

DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN MINSKAR SNABBARE ÄN NÅGONSIN TIDIGARE I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA. JUST NU HOTAS ÖVER 1 MILJON ARTER AV UTROTNING

PROJECT WILDLIFE syftar till att bevara allt liv på jorden. Den biologiska mångfalden minskar snabbare än någonsin tidigare i mänsklighetens historia, och idag hotas över 1 miljon arter av utrotning. The Perfect World Foundation arbetar för att rädda den biologiska mångfalden genom att stödja gräsrotsprojekt ute på fältet, där vi hjälper enskilda djur och arter. Vi driver även egna projekt och samarbetar med andra organisationer. Dessutom engagerar vi oss i återplantering av planetens olika skogar och i att rensa haven från avfall – allt för att skapa förutsättningar för liv att frodas.

DIREKT STÖD PÅ PLATS

Hoten mot många arter är akuta. Tjuvjakt, handel med vilda djur och klimatförändringar är bara några exempel på farorna som de står inför. Vi stödjer projekt ute på fältet genom att bland annat förse föräldralösa elefantungar med mjölk, bygga staket för att motverka tjuvjakt och finansiera parkvakter som skyddar arterna. Utbildning är också en nyckelkomponent för att öka medvetenheten om bevarande av biologisk mångfald.

DIREKT STÖD PÅ PLATS

Hoten mot många arter är akuta. Tjuvjakt, handel med vilda djur och klimatförändringar är bara några exempel på farorna som de står inför. Vi stödjer projekt ute på fältet genom att bland annat förse föräldralösa elefantungar med mjölk, bygga staket för att motverka tjuvjakt och finansiera parkvakter som skyddar arterna. Utbildning är också en nyckelkomponent för att öka medvetenheten om bevarande av biologisk mångfald.

DITT STÖD GÖR SKILLNAD

BLI MÅNADSGIVARE OCH STÖD ARBETET FÖR ATT RÄDDA OCH REHABILITERA VILDA DJUR

REHABILITERING AV SKADADE DJUR

The Perfect World Foundation engagerar sig aktivt i att rädda skadade djur. Oavsett om det handlar om marint djurliv som drabbats av plast och spöknät i våra hav, skogsbränder som resulterat i skador och brännskadade djur som behöver rehabilitering eller sengångare i regnskogen som skadats av farliga elledningar, finns det ett brett spektrum av djur som behöver vår omsorg och rehabilitering.

The Perfect World Foundation strävar efter att vara en räddande hand för dessa djur i nöd. Genom PROJECT WILDLIFE arbetar vi för att ge dessa djur den rehabilitering och veterinärvård de behöver för att, förhoppningsvis, en dag kunna återvända till sina naturliga livsmiljöer i det vilda.

GLOBALT SAMARBETE

Vår planets vilda djur behöver hjälp och The Perfect World Foundation arbetar över hela välden för att rädda vilda djur som befinner sig i kris. Arbetet sträcker sig exempelvis från att hjälpa koalabjörnar i Australien, de vilda djuren på Afrikas savanner till viktiga arter i Costa Ricas regnskog, till många fler vilda djur i olika länder. För att effektivt kunna hjälpa så många djur som möjligt har The Perfect World Foundation utvecklat ett tätt samarbete med flera partnerorganisationer runt om i välden där vi effektivt kan stötta vid kriser.

SÄKERHETSTÄLLER LIVSOMRÅDEN

The Perfect World Foundation arbetar aktivt för att säkerställa livsområden för djurlivet, både på land och i haven.  I Attenborough Forest fokuserar vi på att återplantera planetens viktiga skogar, medan Project Ocean är inriktat på att rädda våra hav.

PROJECT OCEAN

SKYDDA MARINT LIV GENOM ATT BEKÄMPA PLAST, SPÖKNÄT OCH AVFALL I HAVET.

ATTENBOROGH FOREST

ÅTERPLANTERA SKOGAR VÄRLDEN ÖVER FÖR ATT FRÄMJA BIOLOGISK MÅNGFALD.

PROJECT OCEAN

SKYDDA MARINT LIV GENOM ATT BEKÄMPA PLAST, SPÖKNÄT OCH AVFALL I HAVET.

ATTENBOROGH FOREST

ÅTERPLANTERA SKOGAR VÄRLDEN ÖVER FÖR ATT FRÄMJA BIOLOGISK MÅNGFALD.

PLANTERA TRÄD FÖR VILDA DJUR

Förutom att trädplantering minskar CO2-halten i atmosfären – som gynnar allt liv på jorden – skapar träd livsmiljöer, färskvatten och mat för vilda djur. Träd gynnar också biologisk mångfald och ekosystemen som de vilda djuren lever i, vilket ger dem (och hela ekosystemet) bättre förutsättningar att frodas. Med vår kampanj ”Plant a tree for me” kan du plantera träd i Attenborough Forest och få ett diplom med ditt favoritdjur… eller kanske ge bort det till någon som precis som du och vi – älskar djur! Klicka på ett djur och plantera träd i Attenborough Forest.

THE PERFECT WORLD NYHETER