Trädplantering – Attenborough Forest – The Perfect World Foundation

Trädplantering – naturligt och effektivt.

Biologisk mångfald är nyckeln till allt liv på jorden, det är ett oändligt och finjusterat nätverk där varje art är beroende av andra arter för att överleva. Att plantera träd och därtill bevara befintlig skog, gynnar ekosystem och deras biologiska mångfald. Friska skogar förbättrar också luft- och vattenkvaliteten, bidrar med mat, medicin och färskvatten, skapar livsmiljöer, stabiliserar mark och minskar ökenspridning och risken för skogsbränder.

Precis som alla växter tar träd upp kol från atmosfären och använder det för att växa, och en del av det kolet lagras i trädet och en del förs sedan vidare ner i jorden, där det kan stanna i hundratals eller till och med tusentals år. Träd hjälper oss helt enkelt att bekämpa den globala uppvärmningen (effekten av klimatförändringarna) genom att minska CO2 i atmosfären, och är dessutom en effektiv och 100% naturlig lösning.

Attenborough planting tree

Attenborough Forest – återställer biologisk mångfald och motverkar klimatförändringarna.

Attenborough Forest är The Perfect World Foundations globala trädplanteringsinitiativ – namngivet i David Attenboroughs ära då han planterade skogens symboliska första träd. Projektet planterar träd runt om i världen, sprider kunskap för ökad medvetenhet, parallellt med insatser som syftar till skogsbevarande.

Attenborough Forest är ett globalt trädplanterings- och skogsbevarande projekt med flera olika syften och ett gemensamt resultat: en minskning av CO2 i atmosfären. Vi planterar träd för att rädda regnskogen, återställa mangroveskogar, skapa livsmiljöer, bidra med kunskap, arbete och mat till lokalsamhällen, främja biologisk mångfald och motverka klimatkrisen.

60

det finns mer än
60 tusen olika kända
trädarter
80

80 % av vår planets
ursprungliga skogar
har skövlats eller förstörts
75

skogar och våtmarker är källan till 75 % av världens färskvatten som vi människor behöver

Biologisk mångfald – plantera träd för vilda djur

Förutom att trädplantering minskar CO2-halten i atmosfären – som gynnar allt liv på jorden – skapar träd livsmiljöer, färskvatten och mat för vilda djur. Träd gynnar också biologisk mångfald och ekosystemen som de vilda djuren lever i, vilket ger dem (och hela ekosystemet) bättre förutsättningar att frodas. Med vår kampanj ”Plant a tree for me” kan du plantera träd i Attenborough Forest och få ett diplom med ditt favoritdjur… eller kanske ge bort det till någon som precis som du och vi – älskar djur! Klicka på ett djur och plantera träd i Attenborough Forest.

Klimatpositiv med trädplantering.
Hur funkar det?

Det genomsnittliga koldioxidutsläppet för en person som lever i Sverige är 8 800 kilo CO2 per år. Med 100 kronor i månaden kan du genom trädplantering klimatkompensera ditt CO2-avtryck med 9 000 kilo CO2 per år och bli klimatpositiv!

Trädplantering är nästan en hel vetenskap i sig. Det finns omkring 60 000 olika arter av träd som alla har olika egenskaper och varierande förmåga att absorbera koldioxid (CO2). Det växer ju också träd på olika platser på jorden, med olika klimat och tillväxtförhållanden. Utifrån dessa förutsättningar är det inte möjligt att ange exakt hur mycket CO2 ett träd absorberar, men det är möjligt att få fram ett uppskattat svar.

Vi räknar med att du genom trädplantering kompenserar 7,5 kilo CO2 för varje svensk krona. Med andra ord 7,5 kilo CO2 x 100 kronor/månaden x 12 månader = 9 000 kilo CO2/år = klimatpositiv!

Res klimatsnällt! CO2-kompensera dina flygresor.

Med The Perfect Worlds utsläppskalkylator kan du beräkna ditt exakta CO2-utsläpp för dina flygresor, och klimatkompensera genom trädplantering… men glöm inte, Business Class kostar dubbelt så mycket eftersom du tar upp dubbelt så mycket utrymmet – utsläppskalkylatorn hjälper dig att räkna rätt.

The Perfect World Foundation planterar träd för en friskare planet

Trädplantering – Hållbara samarbeten

100 000 MANGROVETRÄD

PARKSTER har tillsammans med The Perfect World Foundation planterat 100 000 mangroveträd i Lamu County i Kenya. I över 100 år har mangroveskogarna utnyttjats för kol och andra lokala användningsområden, vilket har lett till storskalig nedbrytning och avskogning i vissa områden. Tillsammans med lokalbefolkningen i Lamu County bidrar vi till att Mangroveskogarna åter igen frodas och lagra stora mängder CO2.

THE PERFECT WORLD NYHETER