Om TPWF – The Perfect World Foundation

THE PERFECT WORLD FOUNDATION

The Perfect World Foundation grundades i början av 2000 av Ragnhild (Rags) och Lars Jacobsson, och blev en officiell organisation 2010, med enda syfte att stödja och rädda djur och natur – biologisk mångfald.

Organisationens fokus sträcker sig från att stödja organisationer och gräsrotsprojekt ute på fältet för att hjälpa enskilda djur och arter, till att skapa egna projekt och stödja andra organisationer med fokus på klimat, tjuvjakt, handel med vilda djur, utbildning, trädplantering, sanering av plast och spöknät från haven, etc. Vi fokuserar på att hitta och stödja lösningar på orsaken till problemen. Vi tror på vikten av att samarbeta med likasinnade och andra organisationer för att skapa största möjliga effekt.

Under åren har organisationen, på årsbasis, tilldelat en speciell person The Perfect World Foundation Award, ”the conservationist of the year”, för att visa tacksamhet för deras prestationer och för att stödja och inspirera till att fortsätta sitt värdefulla arbete. Bland de som mottagit priset finns Sir David Attenborough, Greta Thunberg, Dr Jane Goodall, Dr Sylvia Earle och HSH Prince Albert II av Monaco (läs mer på TPWF Award).

THE PERFECT WORLD NYHETER