Om TPWF – The Perfect World Foundation

En miljon arter hotas av utrotning

The Perfect World Foundation grundades i Sverige i början av 2000-talet, och är en ideell organisation som arbetar för att stötta djur och natur i kris. Organisationen arbetar för att bevara den biologiska mångfalden – allt liv på jorden, både lokalt och globalt. Genom en rad initiativ sprider organisationen kunskap och skapar förutsättningar för att både driva egna projekt såväl som att stötta en mängd fristående gräsrotsprojekt över hela världen.

Organisationen delar årligen ut ett av världens mest prestigefyllda djur- och naturpriser, ”The Perfect World Foundation Award”, för att uppmärksamma en framstående profil som använt sin röst på ett betydande vis för att skydda världens vilda djur och natur.

THE PERFECT WORLD NYHETER