The Perfect World Foundation & Greencarrier inleder partnerskap för att rädda haven – The Perfect World Foundation

The Perfect World Foundation & Greencarrier inleder partnerskap för att rädda haven

The Perfect World Foundation (TPWF) ingår ett nytt partnerskap med Greencarrier med syftet att minska de negativa effekterna på våra hav samt skydda den marina biologiska mångfalden. TPWF blir den första organisationen att ansluta sig till Greencarrier Foundation, och kommer att arbeta tillsammans med Greencarrier för att minska de negativa effekterna av plastföroreningar och förlorade fiskeredskap.

Haven är jordens livlina, de täcker cirka 70% av planetens yta och spelar en avgörande roll för att upprätthålla den globala ekologiska balansen. Dessa värdefulla ekosystem hotas dock allvarligt av mänsklig påverkan såsom föroreningar, klimatförändringar, spöknät och andra förlorade fiskeredskap.

För att motverka dessa hot har The Perfect World Foundation lanserat Project Ocean, ett omfattande initiativ som inkluderar 10 åtgärdspunkter för att bevara den marina miljön och biologiska mångfalden. Genom att stödja detta projekt kan vi alla bidra till att säkerställa hälsosamma hav.

”Genom vår Greencarrier Foundation är vi fast beslutna att göra en positiv inverkan genom att stödja maritima och havsrelaterade projekt som syftar till att minska miljöpåverkan från vår industri. Med Project Ocean och hjälpen från The Perfect World Foundation kan vi hantera de negativa effekterna orsakade av mänskliga aktiviteter på och nära haven. Greencarriers mål är att ta itu med både orsakerna och effekterna av våra försämrade hav, och The Perfect World Foundation är en perfekt partner för att hjälpa oss att göra just det,” säger Patrik Westræus, hållbarhetschef på Greencarrier Group.

”Haven står inför stora problem, såsom plastavfall och korallblekning, vilket har en stor negativ påverkan på det marina livet. Tack vare samarbetet med Green Carrier kan vi öka våra insatser för att höja medvetenheten kring problematiken samt införa fler konkreta åtgärder, säger Ragnhild Jacobsson”, VD och medgrundare av The Perfect World Foundation.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna om vårt arbete, våra evenemang och exklusiva erbjudanden från våra sponsorer
Din gåva, stor som liten, är av stor betydelse för vårt arbete med att sprida kunskap om djur och natur i kris.

STÖD OSS

THE PERFECT WORLD NYHETER