Klimatpositiv – The Perfect World Foundation

KLIMATPOSITIV
MED TRÄDPLANTERING

Det genomsnittliga koldioxidutsläppet för en person som bor i Sverige är cirka 8800 kilo CO2 per år. Genom att plantera träd för 100 kronor per månad kan du klimatkompensera ditt koldioxidavtryck med 9000 kilo CO2 per år och bli klimatpositiv! Vårt globala trädplanteringsprojekt ”Attenborough Forest” skapar också nya livsmiljöer, minskar ökenspridning och främjar biologisk mångfald.

Bli klimatpositiv:

  • Privatperson: 100 kr/månaden
  • Familj: 500 kr/månaden

Vårt arbete är 100% beroende av donationer. Med ditt stöd kan vi göra mer!

Bli Klimatpositiv

Din donation varje månad bidrar till
The Perfect World Foundations arbete.


Ditt donationscertifikat!

 kr. 

Du har valt att donera 100 kr.  /månad.

Väj betalningssätt
Personlig Information

Credit Card Info
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Donationstotal: 100 kr.  /månad

THE PERFECT WORLD NYHETER