Save the Polar Bear – Isbjörnar – The Perfect World Foundation
SAVE THE POLAR BEAR

Arktis packisar smälter och isbjörnarna svälter

Det största hotet mot isbjörnarnas överlevnad är den globala uppvärmningen. Isbjörnarna är beroende havsisen för deras jakt på mat. Högre temperaturer på grund av klimatförändringar gör att den arktiska havsisen smälter och minskar snabbare och tidigare för varje år, vilket i sin tur leder till att isbjörnars jaktområden minskar och jaktperiod blir kortare. När havsisen försvinner, försvinner också isbjörns förmåga att effektivt jaga säl. I öppet vatten har isbjörnar inte en chans mot de snabba sälarna. Säl är isbjörnens primära näringskälla och den föda som bidrar till att bygga upp tillräckliga fettreserver inför vintern.

När isen smälter förändras också den biologiska mångfalden under isen, där det lever mycket krill och småfisk. När krill- och småfiskbeståndet minskar svälter sälarna och dör, och så också isbjörns huvudsakliga näringskälla. Plastföroreningar är ett ökande problem och ett stort hot mot djurlivet i den arktiska regionen, vilket påverkar isbjörnen, dess byte och livsmiljö.

För ungefär tio år sedan ansågs de flesta isbjörnarpopulationer vara friska, och vissa hade till och med ökat i en återhämtning efter den dramatiska minskningen på grund av obegränsad jakt under 1700-talet och större delen av 1900-talet. Forskarna fruktar nu att nuvarande isbjörnsbestånd kan sjunka med två tredjedelar inom mindre än 30 år, på grund av klimatförändringarna.

20

det finns bara mellan 20–30 tusen vilda isbjörnar kvar i de arktiska polarområdena.
2

isbjörnar behöver 2 kilo fett om dagen för att överleva.
30

nuvarande antal isbjörnar kan sjunka med två tredjedelar inom mindre än 30 år, på grund av klimatförändringarna.

Vad vi gör…

The Perfect World Foundations arbete för att hjälpa isbjörnarna handlar nästan uteslutande om att stoppa den globala uppvärmningen. Förutom att arrangera två polarexpeditioner till Svalbard med syfte att dokumentera och sprida kunskap om de arktiska forskningsprojektens resultat, arrangerade organisationen 2018 en klimatkonferens och insamlingsgalan ”The Polar Bear Ball”, i samarbete med David Attenborough.

Sedan starten av tidsepoken som vi nu kallar industrialismen, 100 år tillbaka i tiden, har nivån av växthusgasen koldioxid (CO2) ökat dramatiskt i atmosfären. En ökning från 280 ppm (ppm – delar per miljon) till dagens nivå på 415 ppm, vilket är den högsta nivån på över 800 000 år. För att minska klimatförändringarna måste vi få kontroll på CO2-utsläppen och få slut på användningen av fossila bränslen.

För att bekämpa den globala uppvärmningen, till följd av den ökade mängden koldioxid i atmosfären, har The Perfect World Foundation startat det världsomspännande trädplanteringsprojektet ”Attenboroughskogen”. Träd absorberar naturligt och effektivt koldioxid och minskar därigenom effekten av den globala uppvärmningen. Vårt mål är att plantera en miljon träd och samtidigt som vi arbetar parallellt med att utveckla ny klimatsmart teknik för att rädda isbjörnar och annat liv på jorden … inklusive oss människor.

Vad du kan göra…

Ta reda på och lära dig så mycket du kan om isbjörnarnas akuta situation och hur klimatförändringarna påverkar dem… och oss alla. Dela sedan vad du har lärt dig med vänner och familj – i samtal, på sociala medier – kunskap är makt, och medvetenhet är grunden för förändring.

Köp vår supersnygga och sköna Follow your heart… T-shirt eller en gosig Isbjörnsnalle i vår webbshop för att supporta våra isbjörns- och klimatkampanjer.

Du kan också (och kanske allra viktigast) plantera träd för att kompensera för ditt koldioxidavtryck och vara en del av kampen mot klimatförändringarna. Ge en gåva eller bli månadsgivare och stötta vårt arbete med djur och natur varje månad. Donationer och företagssponsring är helt avgörande för att vi ska ha möjlighet att fortsätta vårt arbete med att rädda våra utsatta isbjörnarna och klimat.

Med oss kan du också Volontärresa och få möjligheten att arbeta med forskare inom olika områden och uppleva djurbevarandeprojekt runtom i världen.

THE PERFECT WORLD NYHETER