Vi planterar 100 000 mangroveträd tillsammans med Parkster – The Perfect World Foundation

Vi planterar 100 000 mangroveträd tillsammans med Parkster

Det tropiska trädet Mangrove trivs i förhållanden som de flesta andra trädarter aldrig skulle klara av, det växer nämligen i salt kustvatten mitt i tidvattnets oändliga ebb och flod.

Tack vare förmågan att lagra stora mängder CO2 är Mangroveträden ett viktig vapen i kampen mot klimatförändringar, dessutom är trädens rötter livsmiljöer för tusentals fiskarter. Men Mangroveskogarna är hotade med utplåning världen över.

The Perfect World Foundation och Parkster har planterat 100 000 mangroveträd i Lamu County i Kenya. I över 100 år har mangroveskogarna utnyttjats för kol och andra lokala användningsområden, vilket har lett till storskalig nedbrytning och avskogning i vissa områden.
Idag är kustsamhällena i området bland de fattigaste och mest utslagna i Kenya, men till följd av att projektet involverar lokalbefolkningen blir Mangroveplantering en alternativ näring för dem, samtidigt som det bidrar till att återställa livskraften i denna viktiga naturresurs. Tillsammans med lokalbefolkningen i Lamu County bidrar vi till att Mangroveskogarna åter igen frodas och kan lagra stora mängder CO2.

Vill du och ditt företag också plantera träd med The Perfect World Foundation?

Som företag kommer du enklast igång genom att kontakta oss direkt via mail info@theperfectworld.com eller telefon 031-17 00 00.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna om vårt arbete, våra evenemang och exklusiva erbjudanden från våra sponsorer
Din gåva, stor som liten, är av stor betydelse för vårt arbete med att sprida kunskap om djur och natur i kris.

STÖD OSS

THE PERFECT WORLD NYHETER