Ge en gåva – The Perfect World Foundation

GE EN GÅVA

Med din gåva, stor som liten, kan The Perfect World Foundation bland annat bidra med ekonomiskt stöd till bevarande- och räddningsprojekt för utrotningshotade djur världen över, kämpa för plastfria hav eller plantera träd som bland mycket annat skapar nya livsmiljöer, främjar biologisk mångfald och motverkar klimatförändringarna.

Vårt arbete är 100% beroende av donationer. Med ditt stöd kan vi göra mer!

Ge en gåva

Din donation bidrar till
The Perfect World Foundations arbete.


Ditt donationscertifikat!

 kr. 
Väj betalningssätt
Personlig Information

Credit Card Info
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Donationstotal: 1 000 kr.  One Time

THE PERFECT WORLD NYHETER