4 tips för friskare hav – The Perfect World Foundation

4 tips för friskare hav

4 TIPS FÖR FRISKARE HAV

Vi alla kan bidra till friskare hav!

Det finns flera hot mot havet som är drivna av mänskliga aktiviteter som exempelvis klimatförändringar, försurning, föroreningar och överfiske. The Perfect World Foundation driver projekt som syftar till att rädda våra hav och arbetar bland annat med att lokalisera, plocka upp, återvinna och återanvända förlorad fiskeutrustning, samt engagera fler till att plocka upp plast ur våra hav och längs kuster och stränder.

Bethanie Carney Almroth är plastexpert på The Perfect World Foundation och har satt ihop en lista med 4 tips på hur du som konsument kan bidra.

Bethanie Carney Almroth

Plastexpert på The Perfect World Foundation & docent och Forskare vid Göteborgs Universitet


1, Konsumera smartare!

Haven är vår planets lungor och tar upp en stor mängd av den koldioxid som vi människor släpper ut. Men för stora mängder av koldioxid i atmosfären leder till varmare och surare hav – vilket i sin tur bidrar till massblekningar av korallrev och negativa konsekvenser för de djur och växter som lever i haven.

Vad kan du göra?

 • Minska din klimatpåverkan genom att konsumera smartare. Planera dina inköp och minska din konsumtion. Ställ dig själv frågan – behöver jag verkligen köpa detta?

 • Köp mer hållbara produkter.

 • Minska utsläppen från förbränning av fossila bränslen genom exempelvis att resa mer klimatsmart, hushålla med varmvatten och sänka inomhustemperaturen.

2, Undvik engångsartiklar & mikroplast!

Idag väger den sammanlagda mängden plast på jorden mer än planetens alla djur. En del av denna plast hamnar i våra hav och forskare uppskattar att det nu finns mer än 150 miljoner ton plast i haven, och att 5–13 miljoner ton plast tillkommer varje år. Engångsartiklar i plast är en av de största källorna till plastnedskräpningen i haven och några av de vanligaste engångsartiklarna är plastflaskor, cigarettfimpar, plastpåsar och matlådor.

Även om du inte slänger plast i naturen så kan din konsumtion leda till att plasten tar sig ut i haven. Mikroplaster från exempelvis vissa textilier & hygienartiklar kan ta sig genom reningsverken där det sedan spolas ut i haven.

Vad kan du göra?

 • Plocka upp efter dig så att ditt skräp aldrig når haven, hela 80% av allt plastskräp i havet kommer från våra aktiviteter på land.

 • Investera i en matlåda, vattenflaska och bärkasse som du kan återanvända flera gånger.

 • Återvinn dina plastartiklar.

 • Undvik att köpa produkter som innehåller mikroplast.

 • Tvätta dina textilier i polyester, akryl eller fleece mer sällan – vädra hellre!

 • Stöd initiativ som exempelvis The Perfect World Foundation – som arbetar med att städa upp hav & stränder från plast, fiskeutrustning och skräp. Läs mer på: www.theperfectworld.se

3. Ökad vegetarisk kost!

Vår kost kan bidra både till ett varmare klimat och till ett ohållbart fiske. Varje år förloras mer än 600 000 ton fiskeutrustning i våra hav. Ett förlorat nät eller hummertina kan fortsätta att fånga fisk i hundratals år om det ligger kvar. Även marina djur och fåglar riskerar att trassla in sig i förlorade fiskeredskap.

Vad kan du göra?

 • Ät mer vegetariskt mat.

 • Köp fisk och skaldjur som har fiskats på ett skonsamt sätt – fråga i butiken eller på restaurangen!

 • Stöd initiativ som exempelvis The Perfect World Foundation – som arbetar med att städa upp hav & stränder från plast, fiskeutrustning och skräp. Läs mer på: www.theperfectworld.se

4, Öka din kunskap

Som konsument har du en hel del makt, men för att våra hav ska må bra så krävs även politiska beslut som leder till förändringar på samhällsnivå. I nuläget finns inga tydliga krav på redovisning av vilka kemikalier plaster innehåller, men det finns forskning som pekar på att det finns hundratals hälsofarliga ämnen i plastförpackningar. Farligt avfall skickas även från Sverige till andra platser i världen – där det inte kan tas hand om på ett säkert sätt.

Vad kan du göra?

 • Läs på och öka din kunskap.

 • Stöd förändringar i samhället – nyttja din rösträtt.

 • Utbilda dina vänner och din familj om vad de kan göra.

STÖD VÅRT ARBETE FÖR FRISKARE HAV

Du kan hjälpa till och supporta våra kuststädningsteam, för varje 5 kronor städar vi upp 1 liter plastskräp längs våra kuster. 

Vill du hellre Swisha är vårt nummer 90 03 880.

Tack för att du är med och kämpar för plastfria hav tillsammans med oss!

Vårt arbete är 100% beroende av donationer. Med ditt stöd kan vi göra mer!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna om vårt arbete, våra evenemang och exklusiva erbjudanden från våra sponsorer
Din gåva, stor som liten, är av stor betydelse för vårt arbete med att sprida kunskap om djur och natur i kris.

STÖD OSS

THE PERFECT WORLD NYHETER